22/07/2024

Sơ đồ Website

VietnamPlasticNews có các nội dung chính như sau:

Phần thông tin chung

Phần thông tin miễn phí

Phần thông tin dịch vụ

 Đây là phần thông tin chung giới thiệu về các dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ phần này trước khi sử dụng website. Quý khách đã sử dụng website www.vietnamplasticnews.com thì mặc nhiên được hiểu là quý khách đã chấp nhận tất cả các điều khoản cho việc sử dụng website này.
Nội dung bao gồm:

 Mục này nhằm cung cấp cho quý khách những thông tin thị trường và tin tức trong ngành nhựa. Quý khách sử dụng các thông tin này hòa toàn miễn phí sau khi quý khách hàng tạo cho mình 1 tài khoản hợp lệ.

 

Nội dung mục này bao gồm:

 Đây là phần thông tin phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh của quý khách hàng. Với mức phí hợp lý và linh hoạt bằng rất nhiều gói dịch vụ khác nhau, mục tin ở phần này sẽ đem lại cho quý khách hàng một lợi thế thực sự về thông tin ra quyết định với các báo cáo chuyên nghiệp và thông minh của chúng tôi.
Nội dung bao gồm các gói dịch vụ:

 

1- Trang chủ
2- Dịch vụ
3- Liên hệ
4- Giới thiệu
5- Điều khoản sử dụng
6- Chính sách bảo mật
7- Thanh toán
8- Trợ giúp
9- Sơ đồ Web
10- Tài khoản
11- Đăng ký
12- Đăng nhập

1- Tin tức
2- Sản phẩm
3- Việc làm
4- Đào tạo
5- Diễn đàn
6- Hỏi đáp
7- Dịch vụ công nghệ
8- Tài liệu
9- Tải về
10- Danh bạ
11- Sự kiện
12- Thư viện hình ảnh

1- Bản tin Tuần
2- Giá Nhựa Hôm Nay
3- Báo Giá Hôm Nay
4- Dự đoán giá nhựa
5- Báo cáo thị trường
6- Giá Cao Su
7- Giá Nhựa Ngày Mai
8- Cần Mua

9- Cần Bán