22/07/2024

Chính sách bảo mật

VietnamPlasticNews ra đời nhằm phục vụ cho việc kinh doanh của quý vị nên chúng tôi tuân thủ các quy định và chính sách bảo mật như sau:

 

1- Đối với VietnamPlasticNews:


* Tất cả các thông tin mà quý vị đăng nhập trên VietnamPlasticNews được quản lý và lưu trữ ở chế độ bảo mật tốt nhất mà chúng tôi có được.


* Mặc dù chúng tôi có những biện pháp kỹ thuật để bảo mật thông tin cho quý vị nhưng chúng tôi không thể bảo đảm là thông tin tài khoản của quý vị không bị rò rỉ hay phát tán vì những tình huống ngoài tầm và khả năng kiểm soát của chúng tôi.


* Trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ buộc phải tuân thủ mà không cần báo trước cho quý vị.


* Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin mà quý vị đăng ký để liên hệ với quý vị phục vụ cho công việc kinh doanh với sự tôn trọng quý vị cao nhất.


* Chúng tôi cam kết sẽ gỡ bỏ tất cả thông tin của quý vị khỏi hệ thống của chúng tôi khi chúng tôi nhận được yêu cầu chính thức và đích danh từ quý vị.

 

2- Đối với Người dùng:


* Thông tin tài khoản đăng nhập của quý vị được cấp CHỈ RIÊNG CHO ĐÍCH DANH QUÝ VỊ. Chúng tôi không chấp nhận tài khoản quý vị đăng ký cho người khác sử dụng. Tài khoản của quý vị chỉ được dùng trên 01 máy tính truy cập vào 01 thời điểm. Hệ thống của chúng tôi có ghi chép lại IP mà máy tính quý vị dùng để truy cập vào hệ thống.


* Quyền đăng nhập trước: Mỗi 1 tài khoản chỉ được đăng nhập trên 1 máy tại thời điểm đăng nhập. Người đã đăng nhập trước được giữ quyền ưu tiên cho thông tin được thông suốt. Người đăng nhập sau sẽ bị hệ thống tự động từ chối dịch vụ.


Vì lý do gì đó mà tài khoản và mật khẩu của quý vị bị tiết lộ và người khác - KHÔNG PHẢI ĐÍCH DANH QUÝ VỊ - dùng tài khoản này và thay đổi thông tin của quý vị. Quý vị hãy gởi thư từ hộp thư mà quý vị dùng đăng ký yêu cầu chúng tôi can thiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị để đảm bảo quyền lợi hợp lý của quý vị.


* Nếu quý vị cố ý tiết lộ tài khoản cho nhiều người sử dụng một cách vụ lợi hay bất vụ lợi,
CHÚNG TÔI SẼ KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ, NGAY CẢ QUÝ VỊ LÀ THÀNH VIÊN CÓ TRẢ PHÍ. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG HOÀN LẠI BẤT CỨ SỐ TIỀN NÀO CHO QUÝ VỊ.


* Trong trường hợp, quý vị muốn tiết kiệm chi phí để có được nhiều người dùng, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị thêm tài khoản phụ với mức phí hợp lý nhất. Nếu quý vị không đăng ký thêm tài khoản thì khi cho nhiều người dùng cùng một tài khoản thì mặc nhiên quý vị đã vi phạm quy định và tất cả tài khoản của quý vị sẽ bị hủy bỏ tức thời.


* Quyền yêu cầu xóa thông tin: Mặc dù quý vị không thể tự xóa bỏ tất cả thông tin mà quý vị đăng ký nhưng quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ vĩnh viễn thông tin của quý vị khỏi hệ thống của chúng tôi. Hãy gởi yêu cầu của quý vị thông qua hộp thư mà quý vị đăng ký. Khi tiếp nhận yêu cầu, chúng tôi có thể gọi điện thoại xác thực lại với quý vị trước khi xóa thông tin khỏi hệ thống để đảm bảo quyền lợi của quý vị không bị xâm phạm.