25/05/2020

[Goi2] Giá Nhựa Hôm Nay > [3] LDPE

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEFri, 22 May 2020 22:32:23 GMTID: 272806

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayFri, 22 May 2020 22:32:23 GMTID: 272784

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayFri, 22 May 2020 22:32:23 GMTID: 272778

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 22 May 2020 22:32:23 GMTID: 272779

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayFri, 22 May 2020 22:32:23 GMTID: 272780

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcFri, 22 May 2020 22:32:23 GMTID: 272775

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayFri, 22 May 2020 22:32:23 GMTID: 272776

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayFri, 22 May 2020 22:32:23 GMTID: 272777

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEFri, 22 May 2020 19:56:26 GMTID: 272713

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayFri, 22 May 2020 19:56:26 GMTID: 272684

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayFri, 22 May 2020 19:56:26 GMTID: 272685

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 22 May 2020 19:56:26 GMTID: 272686

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayFri, 22 May 2020 19:56:26 GMTID: 272687

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayFri, 22 May 2020 19:56:26 GMTID: 272691

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcFri, 22 May 2020 19:56:26 GMTID: 272682

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayFri, 22 May 2020 19:56:26 GMTID: 272683

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEThu, 21 May 2020 23:07:11 GMTID: 272620

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayThu, 21 May 2020 23:07:11 GMTID: 272598

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcThu, 21 May 2020 23:07:11 GMTID: 272589

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayThu, 21 May 2020 23:07:11 GMTID: 272590

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayThu, 21 May 2020 23:07:11 GMTID: 272591

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayThu, 21 May 2020 23:07:11 GMTID: 272592

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁThu, 21 May 2020 23:07:11 GMTID: 272593

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayThu, 21 May 2020 23:07:11 GMTID: 272594

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEWed, 20 May 2020 22:49:16 GMTID: 272527

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayWed, 20 May 2020 22:49:16 GMTID: 272505

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcWed, 20 May 2020 22:49:16 GMTID: 272496

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayWed, 20 May 2020 22:49:16 GMTID: 272497

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayWed, 20 May 2020 22:49:16 GMTID: 272498

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayWed, 20 May 2020 22:49:16 GMTID: 272499

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁWed, 20 May 2020 22:49:16 GMTID: 272500

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayWed, 20 May 2020 22:49:16 GMTID: 272501

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPETue, 19 May 2020 22:56:46 GMTID: 272400

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayTue, 19 May 2020 22:56:46 GMTID: 272378

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayTue, 19 May 2020 22:56:46 GMTID: 272370

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayTue, 19 May 2020 22:56:46 GMTID: 272371

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayTue, 19 May 2020 22:56:46 GMTID: 272372

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁTue, 19 May 2020 22:56:46 GMTID: 272373

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayTue, 19 May 2020 22:56:46 GMTID: 272374

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcTue, 19 May 2020 22:56:46 GMTID: 272369

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEMon, 18 May 2020 17:32:31 GMTID: 272307

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcMon, 18 May 2020 17:32:31 GMTID: 272276

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayMon, 18 May 2020 17:32:31 GMTID: 272277

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayMon, 18 May 2020 17:32:31 GMTID: 272278

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayMon, 18 May 2020 17:32:31 GMTID: 272279

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁMon, 18 May 2020 17:32:31 GMTID: 272280

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayMon, 18 May 2020 17:32:31 GMTID: 272281

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayMon, 18 May 2020 17:32:31 GMTID: 272285

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPESat, 16 May 2020 00:07:02 GMTID: 272150

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁSat, 16 May 2020 00:07:02 GMTID: 272123

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm naySat, 16 May 2020 00:07:02 GMTID: 272124

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm naySat, 16 May 2020 00:07:02 GMTID: 272128

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcSat, 16 May 2020 00:07:02 GMTID: 272119

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm naySat, 16 May 2020 00:07:02 GMTID: 272120

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm naySat, 16 May 2020 00:07:02 GMTID: 272121

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm naySat, 16 May 2020 00:07:02 GMTID: 272122

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEFri, 15 May 2020 00:07:42 GMTID: 272057

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayFri, 15 May 2020 00:07:42 GMTID: 272035

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcFri, 15 May 2020 00:07:42 GMTID: 272026

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayFri, 15 May 2020 00:07:42 GMTID: 272027

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayFri, 15 May 2020 00:07:42 GMTID: 272028

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayFri, 15 May 2020 00:07:42 GMTID: 272029

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 15 May 2020 00:07:42 GMTID: 272030

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayFri, 15 May 2020 00:07:42 GMTID: 272031

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEThu, 14 May 2020 00:14:02 GMTID: 271964

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcThu, 14 May 2020 00:14:02 GMTID: 271933

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayThu, 14 May 2020 00:14:02 GMTID: 271934

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayThu, 14 May 2020 00:14:02 GMTID: 271935

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayThu, 14 May 2020 00:14:02 GMTID: 271936

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁThu, 14 May 2020 00:14:02 GMTID: 271937

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayThu, 14 May 2020 00:14:02 GMTID: 271938

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayThu, 14 May 2020 00:14:02 GMTID: 271942

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEWed, 13 May 2020 01:03:07 GMTID: 271837

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcWed, 13 May 2020 01:03:07 GMTID: 271806

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayWed, 13 May 2020 01:03:07 GMTID: 271807

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayWed, 13 May 2020 01:03:07 GMTID: 271808

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayWed, 13 May 2020 01:03:07 GMTID: 271809

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁWed, 13 May 2020 01:03:07 GMTID: 271810

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayWed, 13 May 2020 01:03:07 GMTID: 271811

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayWed, 13 May 2020 01:03:07 GMTID: 271815

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.