19/01/2020

[Goi2] Giá Nhựa Hôm Nay

  • Giá nhựa GPPS tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263656

    Diễn biến tình hình giá nhựa GPPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa GPPS hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263657

    Diễn biến tình hình giá nhựa GPPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LLDPE tại thị trường Trung QuốcFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263658

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LLDPE tại thị trường tương lai Trung QuốcFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263659

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường tương lai Trung Quốc DCE

  • Giá nhựa LLDPE Metallocene hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263660

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE Metallocene trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LLDPE Extrusion Coating hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263661

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE Extrusion Coating trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LLDPE tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263662

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE Film trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa PET Bottle hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263663

    Diễn biến tình hình giá nhựa PET Bottle trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PVC tại thị trường tương lai Trung QuốcFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263664

    Diễn biến tình hình giá nhựa PVC trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường tương lai Trung Quốc DCE.

  • Giá nhựa LLDPE Rotomoulding hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263665

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE Rotomoulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LLDPE Injection Moulding hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263666

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LLDPE Film hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263667

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE Film trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường Trung QuốcFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263668

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE Milk pouch hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263669

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Milk pouch trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Injection Moulding hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263670

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE Lamination hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263671

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Lamination trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LDPE tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263672

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE (General Purpose Film) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa LDPE Heavyduty hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263673

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE Heavyduty trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HDPE HMHDPE Blow hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263674

    Diễn biến tình hình giá nhựa HDPE HMHDPE Blow trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HDPE tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263675

    Diễn biến tình hình giá nhựa HDPE (Injection) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa HDPE tại thị trường Trung QuốcFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263676

    Diễn biến tình hình giá nhựa HDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LDPE General Purpose hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263677

    Diễn biến tình hình giá nhựa LDPE General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HDPE Injection Moulding hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263678

    Diễn biến tình hình giá nhựa HDPE Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HDPE Blow Moulding hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263679

    Diễn biến tình hình giá nhựa HDPE Blow Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HDPE Pipe hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263680

    Diễn biến tình hình giá nhựa HDPE Pipe trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HDPE Film hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263681

    Diễn biến tình hình giá nhựa HDPE Film trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PP tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263682

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP (Injection, Film, Block) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa PVC tại thị trường Trung QuốcFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263683

    Diễn biến tình hình giá nhựa PVC hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa HDPE Raffia hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263684

    Diễn biến tình hình giá nhựa HDPE Raffia trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PP tại thị trường Trung QuốcFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263685

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa PP Block Copolymer hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263686

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP Block Copolymer trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PP Random Copolymer hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263687

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP Random Copolymer trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PP BOPP hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263688

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP BOPP trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa PSFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263689

    Các nhận định giá nhựa PS tại các thị trường châu Á. Nhựa PS được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa PS. Với theo dõi giá nhựa PS hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa SANFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263690

    Các nhận định giá nhựa SAN tại các thị trường châu Á. Nhựa SAN được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa SAN. Với theo dõi giá nhựa SAN hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa ABSFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263691

    Các nhận định giá nhựa ABS tại các thị trường châu Á. Nhựa ABS được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa ABS. Với theo dõi giá nhựa ABS hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa PVCFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263692

    Các nhận định giá nhựa PVC tại các thị trường châu Á. Nhựa PVC được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa PVC. Với theo dõi giá nhựa PVC hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa PETFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263693

    Các nhận định giá nhựa PET tại các thị trường châu Á. Nhựa PET được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa PET. Với theo dõi giá nhựa PET hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa PP Raffia hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263694

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP Raffia trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PP Injection Moulding hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263695

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PP TQ Film hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263696

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP TQ Film trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa PPFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263697

    Các nhận định giá nhựa PP tại các thị trường châu Á. Nhựa PP được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa PP. Với theo dõi giá nhựa PP hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa HDPEFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263698

    Các nhận định giá nhựa HDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa HDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa HDPE. Với theo dõi giá nhựa HDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263699

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LLDPEFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263700

    Các nhận định giá nhựa LLDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LLDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LLDPE. Với theo dõi giá nhựa LLDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm NayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263701

    Bao gồm là các thông tin giá các loại nhựa PP, HDPE, LDPE, LLDPE, PS, SAN, ABS, PVC, PET được cập nhật hàng ngày tại thị trường châu Á bao gồm 10 quốc gia: Ấn Độ, S.Korea, Singapore, Indonesia, Thailand, Japan, S.Arabia, Qatar, Kuwait, China và giá nhựa hàng ngày tại các thị trường đầu cơ như London và Dalian Trung Quốc.

  • Giá EVA tại thị trường châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263702

    Diễn biến tình hình giá nhựa EVA (GP) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa EVAFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263703

    Các nhận định giá nhựa EVA tại các thị trường châu Á. Nhựa EVA được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa EVA. Với theo dõi giá nhựa EVA hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa PVC Emulsion thị trường Châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263647

    Diễn biến tình hình giá nhựa PVC Emulsion trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á (CNF India).

  • Giá nhựa PVC Suspension tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263648

    Diễn biến tình hình giá nhựa PVC Suspension trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa ABS General Purpose hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263649

    Diễn biến tình hình giá nhựa ABS General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PVC Suspension hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263650

    Diễn biến tình hình giá nhựa PVC Suspension trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á (CNF India).

  • Giá nhựa GPPS tại thị trường Trung QuốcFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263651

    Diễn biến tình hình giá nhựa GPPS hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa SAN General Purpose hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263652

    Diễn biến tình hình giá nhựa SAN General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HIPS hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263653

    Diễn biến tình hình giá nhựa HIPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa EPS hôm nayFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263654

    Diễn biến tình hình giá nhựa EPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HIPS tại thị trường khu vực Châu ÁFri, 17 Jan 2020 18:18:44 GMTID: 263655

    Diễn biến tình hình giá nhựa HIPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa PP Injection Moulding hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263602

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP Injection Moulding trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PP TQ Film hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263603

    Diễn biến tình hình giá nhựa PP TQ Film trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa PPThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263604

    Các nhận định giá nhựa PP tại các thị trường châu Á. Nhựa PP được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa PP. Với theo dõi giá nhựa PP hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa HDPEThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263605

    Các nhận định giá nhựa HDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa HDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa HDPE. Với theo dõi giá nhựa HDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LDPEThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263606

    Các nhận định giá nhựa LDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LDPE. Với theo dõi giá nhựa LDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa LLDPEThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263607

    Các nhận định giá nhựa LLDPE tại các thị trường châu Á. Nhựa LLDPE được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa LLDPE. Với theo dõi giá nhựa LLDPE hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá Nhựa Hôm NayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263608

    Bao gồm là các thông tin giá các loại nhựa PP, HDPE, LDPE, LLDPE, PS, SAN, ABS, PVC, PET được cập nhật hàng ngày tại thị trường châu Á bao gồm 10 quốc gia: Ấn Độ, S.Korea, Singapore, Indonesia, Thailand, Japan, S.Arabia, Qatar, Kuwait, China và giá nhựa hàng ngày tại các thị trường đầu cơ như London và Dalian Trung Quốc.

  • Giá EVA tại thị trường châu ÁThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263609

    Diễn biến tình hình giá nhựa EVA (GP) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá Nhựa Hôm Nay – Nhựa EVAThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263610

    Các nhận định giá nhựa EVA tại các thị trường châu Á. Nhựa EVA được phân loại theo các ứng dụng khác nhau nhằm giúp cho quý vị hiểu chính xác giá cả các loại nhựa EVA. Với theo dõi giá nhựa EVA hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

  • Giá nhựa PVC Emulsion thị trường Châu ÁThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263554

    Diễn biến tình hình giá nhựa PVC Emulsion trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á (CNF India).

  • Giá nhựa PVC Suspension tại thị trường khu vực Châu ÁThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263555

    Diễn biến tình hình giá nhựa PVC Suspension trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa ABS General Purpose hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263556

    Diễn biến tình hình giá nhựa ABS General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa PVC Suspension hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263557

    Diễn biến tình hình giá nhựa PVC Suspension trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á (CNF India).

  • Giá nhựa GPPS tại thị trường Trung QuốcThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263558

    Diễn biến tình hình giá nhựa GPPS hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa SAN General Purpose hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263559

    Diễn biến tình hình giá nhựa SAN General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HIPS hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263560

    Diễn biến tình hình giá nhựa HIPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa EPS hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263561

    Diễn biến tình hình giá nhựa EPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa HIPS tại thị trường khu vực Châu ÁThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263562

    Diễn biến tình hình giá nhựa HIPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa GPPS tại thị trường khu vực Châu ÁThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263563

    Diễn biến tình hình giá nhựa GPPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia).

  • Giá nhựa GPPS hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263564

    Diễn biến tình hình giá nhựa GPPS trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

  • Giá nhựa LLDPE tại thị trường Trung QuốcThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263565

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE hàng tuần trong 2 tháng giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

  • Giá nhựa LLDPE tại thị trường tương lai Trung QuốcThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263566

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường tương lai Trung Quốc DCE

  • Giá nhựa LLDPE Metallocene hôm nayThu, 16 Jan 2020 21:30:55 GMTID: 263567

    Diễn biến tình hình giá nhựa LLDPE Metallocene trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.