24/05/2018

[Goi7] Giá Hoá Chất Hôm Nay

 • Giá Hóa Chất Hôm NayWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219378

  Bao gồm các thông tin giá các loại hoá chất hoá dầu: Dầu thô, Naphtha, Feedstocks, Hoá chất trung gian Intermediates, Hợp chất vòng thơm – Aromatics được cập nhật hàng ngày tại thị trường Châu Á bao gồm 10 quốc gia: Ấn Độ, S.Korea, Singapore, Indonesia, Thailand, Japan, S.Arabia, Qatar, Kuwait, China.

 • Giá Intermediates (Methanol) tại thị trường khu vực châu ÁWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219379

  Diễn biến tình hình giá Intermediates (Methanol) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á.

 • Giá Aromatics hàng tuần tại thị trường Trung QuốcWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219380

  Diễn biến tình hình giá Aromatics (Benzene, Toluene) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

 • Giá Aromatics (Benzene) tại thị trường khu vực châu ÁWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219381

  Diễn biến tình hình giá Aromatics (Benzene) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á.

 • Giá Intermediates hàng tuần tại thị trường Trung QuốcWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219382

  Diễn biến tình hình giá Intermediates (2-EH, DOP, PA) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Trung Quốc.

 • Giá Hóa Chất hôm Nay - FeedstocksWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219374

  Các nhận định định giá Feedstocks tại các thị trường thế giới. Với theo dõi giá Feedstocks hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

 • Giá Hóa Chất Hôm Nay - NaphthaWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219375

  Các nhận định giá Naphtha tại các thị trường thế giới. Với theo dõi giá Naphtha hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

 • Giá Hóa Chất Hôm Nay - Dầu thôWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219376

  Các nhận định định giá dầu tại các thị trường thế giới. Với theo dõi giá dầu hàng ngày, quý vị có thể dự báo được xu hướng giá nhựa trong tương lai.

 • Giá Feedstocks (Butadiene) tại thị trường khu vực châu ÁWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219377

  Diễn biến tình hình giá Feedstocks (Butadiene) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á.

 • Giá Feedstocks (Ethylene) tại thị trường khu vực châu ÁWed, 23 May 2018 23:25:39 GMTID: 219368

  Diễn biến tình hình giá Feedstocks (Ethylene) trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường khu vực Châu Á.