22/07/2024
  • Triển lãm MEDIPHARM EXPO 2011Fri, 19 Aug 2011 19:02:13 GMTID:

    Triển lãm Quốc tế Trang thiết bị y tế và Thí nghiệm Việt Nam

  • Triển lãm Ngành Nhựa Việt NamThu, 11 Aug 2011 17:14:00 GMTID:

    Triển lãm ngành nhựa Việt Nam (VietnamPlas) diễn ra từ ngày 21-24/09/2011 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn tại Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM