22/07/2024

Giới thiệu

VietnamPlasticNews là trang web chuyên cung cấp các thông tin mới nhất liên quan đến các hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh nhựa ở Việt Nam và trên thế giới.


Với giao diện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trang web là một phương tiện truyền thông hữu hiệu, gần gũi giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhanh chóng, chính xác các tin tức, giá cả nguyên liệu nhựa, số liệu thống kê, công nghệ, cơ hội giao thương trong và ngoài nước.

Đối tượng của www.VietnamPlasticNews.com gồm các nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa, nguyên liệu nhựa, hóa chất cho nhựa, máy móc thiết bị cũng như các ngành có sử dụng sản phẩm nhựa và ngành liên quan.


Hiện nay thông tin cung cấp đến với khách hàng qua nhiều gói dịch vụ dưới dạng bản tin "Thông tin Kinh doanh Chuyên Ngành Nhựa"; "Giá Nhựa Hôm Nay"; "Báo Giá Hôm Nay"; "Báo cáo thị trường nhựa" và nhiều thông tin hữu ích khác. Xin vui lòng xem thêm phần Sơ đồ Website.


VietnamPlasticNews được sở hữu và điều phối bởi Pro-Vision Corp.

 

Vietnam Plastic News

Bản tin

Ngành Nhựa Việt Nam