04/12/2016

Giá nhựa ABS General Purpose hôm nay

Diễn biến tình hình giá nhựa ABS General Purpose trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á.

Giá nhựa PVC Emulsion thị trường Châu Á

Diễn biến tình hình giá nhựa PVC Emulsion trong 30 kỳ giao dịch gần nhất ở thị trường Châu Á (CNF In...

 • Vietnam Plastic Spot Price
 • PP - Homo
  0
 • PP - Homo
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • HDPE - Film
  0
 • LDPE - Film
  0
 • LDPE - Film
  0
 • LLDPE - Film
  0
 • LLDPE - Film
  0
 • PS - HIPS
  0
 • PS - HIPS
  0